Utökad licensfri radio för jakt på 31 Mhz

Den 1 oktober i år utökade PTS den licensfria radion vid 31 MHz, som bl.a. används för jaktradio, till att omfatta 40 licensfria kanaler. Samtidigt höjdes den maximala tillåtna effektgränsen från 4W till 5W.

Det är tillåtet att ansluta 31 MHz-radion till en fast placerad basantenn på till exempel jaktstuga, jakttorn eller fjällstuga för att få betydligt längre räckvidd.

En av de gamla kanalerna, frekvens 31.570 MHz, är dock inte längre licensfri. Användning av just den kanalen kräver i fortsättningen tillstånd från PTS. Avgiften för ett sådant tillstånd är för närvarande 415 kr/år.

Vid flera apparater tillkommer 115 kr/år per apparat. Läs mer i Post och Telestyrelsens föreskrift om “Undantag från tillståndsplikt” (PTSFS 2012:3 59§).

Läs mer på Post och telestyrelsens hemsida.

Speak Your Mind

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.