Tekniska fakta

Batteriets livslängd

Efter att ha köpt en ny jaktradio känner sig vissa jägare lurade eftersom livslängden hos batteriet inte håller upp till vad tillverkaren utlovar, men detta har oftast en naturlig förklaring. Livslängden hos ett batteri är direkt relaterad till batteriets temperatur, och är mycket kortare om batteriet är kallt. Oftast anger tillverkaren livslängden vid rumstemperatur, vilken alltså är väsentligt längre än om radio blir kall. Man kan maximera livslängden hos batteriet genom att försöka ha jaktradion i en innerficka i jackan när man inte använder den och använda öronsnäcka så att man slipper plocka fram den så ofta.

Batterikapaciteten anges i mAh (milli ampere timmar), vilket är enheten för elektrisk laddning. Enheten betecknar hur många milliampere batteriet teoretiskt kan leverera under en timme. Den faktiska drifttiden beror sedan på användning och själva förbrukningen,

Det finns rykten om att livslängden hos ett uppladdningsbara håller längre om man laddar ur dem ordentligt ibland och undviker att hela tiden ladda dem om de knappt är använda. Detta påstående stämde mycket bra för många år sedan, då NiCd (Nickel-kadmiumbatterier) var vanliga. Idag är de flesta uppladdningsbara batterierna av NiMH-typ (Nickel-metallhydrid) och deras prestanda är inte alls lika känsliga för hur och när de laddas. Man sparar idag inte väsentligt på batterierna genom att följa tidigare rekommendationer och oftast är batteriets livslängd vid normal användning redan många år. Att batteriets prestanda försämras något med åren är tyvärr inget man kan undvika.

En annan parameter som brukar anges när man talar om batterikapacitet är nominell spänning, dvs batteriets spänning då halva kapaciteten är förbrukad. Den nominella spänningen spelar inte så stor roll eftersom batteriet är kopplat till en sk spänningsstabilisator, som omvandlar inkommande ström och levererar ström med konstant spänning till radions elektronik. Elektroniska komponenter, framförallt IC-kretsar (“integrated circuits”), behöver en viss spänning för att kunna fungera, men detta regleras alltså automatiskt och är inte i slutändan beroende av batteriet.

Uteffekt

Kallas även sändareffekt och anges i W (watt). På de flesta modeller finns olika nivåer från låg till hög att välja mellan. En högre effekt ger också längre räckvidd, men förbrukar följaktligen även mer batterikapacitet. Den maximala tillåtna uteffekten i olika sammanhang regleras i Sverige av post och telestyrelsen. För jaktkanaler är den mellan 1-5 W beroende på kanal. Läs mer om detta på vår sida om jaktkanaler.