Jaktradiofrekvenser

I Sverige finns två olika frekvensband som är upplåtna till användning vid jakt, nämligen 31 Mhz respektive 155 Mhz. Dessa jaktfrekvenser är sedermera uppdelade i ett antal specifika jaktkanaler.

Jaktradio 31 Mhz

En jaktradio vid denna frekvens har fördelen att den generellt fungerar bättre i topografisk terräng. Den har dessutom över 20 olika kanaler att välja mellan, vilket är en fördel om många jaktlag konkurrerar om en relativt liten areal. Vid lägre frekvens är våglängden (avståndet mellan topparna i radiosignalen) längre, och dessa radiovågor påverkas inte lika negativt av exempelvis berg och dalar. Långvågsradio används i andra sammanhang, bl.a. inom flottan, för att kommunicera över hela jordklotet. Vissa svenska jaktradio- frekvenser är licenspliktiga, vilket innebär att man måste ansöka om tillstånd för att få använda dem. Det tillkommer även en avgift som brukar ligga på några hundra kronor. För att ansöka om dessa tillstånd vänder man sig till post och telestyrelsen. Det kan innebära stora fördelar att ha tillgång till en kanal som relativt få jaktlag disponerar, speciellt under intensiva delar av jaktsäsongen.

Jaktradio 155 Mhz

Detta är det populäraste valet bland många jägare. Vid denna frekvens är det möjligt att konstruera en radio med kortare antenn, vilken är mer smidig i handhavande. Ljudkvalitén är generellt bättre, förutsatt att man inte befinner sig i alltför topografisk terräng. Antalet kanaler för detta band är 7 st, varav vissa även används vid annan verksamhet än jakt, och detta kan vara en begränsning. Vissa äldre modeller är dessutom bara utrustade med 2 kanaler (kanal 1 och 2), och om någon använder en sådan måste hela jaktlaget anpassa sig. Därav är trafiken på dessa kanaler generellt också högre.

Kan man använda ytterligare jaktradiofrekvenser?

Få känner till att man även kan använda en sk marin VHF-telefon, och vissa för den avsedda frekvenser även för jakt. Denna används normalt sett för kommunikation till sjöss. Det krävs dock att man har en särskild komradio, och dessutom krävs att man vetalar licensavgift. I praktiken är detta alltså ett relativt krångligt alternativ till övrig jaktradio, men vissa använder det trots allt. I nuläget finns dessvärre inga planer på att utöka antalet jaktradiofrekvenser.

Frekvenslista över samtliga svenska jaktkanaler i vid respektive frekvens finner du på nästa sida.