Jaktkanaler

Nedan följer en komplett frekvenslista för samtliga jaktkanaler vid 31 samt 155 Mhz. Många modeller kommer förprogrammerade och då behöver man inte fundera så mycket på exakt vilken frekvens man använder. Å andra sidan har vissa jägare en apparat där varje jaktkanal måste programmeras individuellt, och då kan det vara bra att ha tillgång till nedanstående frekvenstabell. Vidare finns tillfällen då man jagar tillsammans med jägare från utlandet, och de kanske inte är helt insatta i regelverket kring svenska jaktkanaler.

Jaktkanaler 31 Mhz

För jaktradio 31 MHz gäller det att planera extra noga. Vissa modeller har olika beteckningar för ett antal av kanalerna, vilket kan medföra oklarheter.

Exempelvis kan “jakt 3” på vissa modeller gå under benämningen “kanal 1”, och på andra kallas för “kanal D” .

Vilken beteckning som används spelar ingen roll så länge man har kontrollerat att man verkligen talar om samma frekvens. Dessutom utökades antalet kanaler vid 31 MHz i oktober 2012. Sedan dess råder det oklarheter om vilken benämning varje enskild kanal ska ha. Därför rekommenderas att man specificerar vilka frekvenser man syftar på istället för att tala om kanalnummer. Det kan vara god ide att testa kommunikationen, och samtliga jaktkanaler man tänker använda, innan jakten.

 

Samtliga jaktkanaler vid 31 MHz sedan utökningen oktober 2012
30,930 31,050 31,120 31,190 31,260 31,330
30,940 31,060 31,130 31,200 31,270 31,340
30,950 31,070 31,140 31,210 31,280 31,350
30,960 31,080 31,150 31,220 31,290 31,360
30,970 31,090 31,160 31,230 31,300 31,370
31,030 31,100 31,170 31,240 31,310
31,040 31,110 31,180 31,250 31,320

 (Fetstil anger nytillkomna kanaler)

 

Innan utökningen fanns endast följande kanaler, och deras respektive benämning anges här:

Frekvens (Mhz) – Kanal

 • 30.930 – Jakt 1
 • 31.040 – Jakt 2
 • 31.050 – Jakt 3 (alternativt: 1 eller D)
 • 31.060 – Jakt 4 (alternativt: 2 eller A)
 • 31.070 – Jakt 5
 • 31.080 – Jakt 6
 • 31.090 – Jakt 7
 • 31.100 – Jakt 8
 • 31.110 – Jakt 9
 • 31.120 – Jakt 10
 • 31.140 – Jakt 11
 • 31.150 – Jakt 12
 • 31.160 – Jakt 13 (alternativt: 3 eller B)
 • 31.180 – Jakt 14
 • 31.190 – Jakt 15
 • 31.200 – Jakt 16
 • 31.210 – Jakt 17
 • 31.220 – Jakt 18
 • 31.250 – Jakt 19 (alternativt: 4 eller E)
 • 31.260 – Jakt 20 (alternativt: 5 eller C)
 • 31.270 – Jakt 21
 • 31.330 – Jakt 22 (alternativt: 6 eller F)
 • 31.340 – Jakt 23
 • 31.570  –Jakt 24  (Kanalen ej längre licensfri, läs mer)

 


Jaktkanaler 155 Mhz

Kanalindelningen för jaktradio 155 Mhz ser vid första anblick inte helt intuitiv ut. Detta beror på att vissa frekvenser tilldelats i efterhand, och man har valt att inte döpa om tidigare kanaler för att undvika förvirring.  Tänk på att vissa äldre modeller endast har 2 jaktkanaler (kanal 1 och 2).

Frekvens (Mhz) – Kanal

 • 155.425 – Jakt 1
 • 155.475 – Jakt 2
 • 155.500 – Jakt 3 (Även för marin radio, då kallad “L1”)
 • 155.525 – Jakt 4 (Även för marin radio, då kallad “L2”)
 • 156.000 – Jakt 5 (Ej enbart för jakt, kanalen används generellt för: “landmobil trafik med bärbar radiosändare”)
 • 155.400 – Jakt 6
 • 155.450 – Jakt 7

 


Pilottoner

Frekvens (Hz)

 • 67,0 – Nr. 1
 • 71,9 – Nr. 2
 • 74,4 – Nr. 3
 • 77,0 – Nr. 4
 • 79,7 – Nr. 5
 • 82,5 – Nr. 6
 • 85,4 – Nr. 7
 • 88,5 – Nr. 8
 • 91,5 – Nr. 9
 • 94,8 – Nr. 10
 • 97,4 – Nr. 11
 • 100,0 – Nr. 12
 • 103,5 – Nr. 13
 • 107,2 – Nr. 14
 • 110,9 – Nr. 15
 • 114,8 – Nr. 15
 • 118,8 – Nr. 16
 • 123,0 – Nr. 17
 • 127,3 – Nr. 18
 • 131,8 – Nr. 19
 • 136,5 – Nr. 20
 • 141,3 – Nr. 21
 • 146,2 – Nr. 22
 • 151,4 – Nr. 23
 • 156,7 – Nr. 24
 • 162,2 – Nr. 25
 • 167,9 – Nr. 26
 • 173,8 – Nr. 27
 • 179,9 – Nr. 28
 • 186,2 – Nr. 29
 • 192,8 – Nr. 30
 • 203,5 – Nr. 31
 • 210,7 – Nr. 32
 • 218,1 – Nr. 33
 • 225,7 – Nr. 34
 • 233,6 – Nr. 35
 • 241,8 – Nr. 36
 • 250,3 – Nr. 37

Hundpejl

Dessa frekvenser används enbart för mottagning vid pejling av hunden, och ligger på 152 MHz. Eftersom de ligger väldigt nära jaktkanalerna vid 155 MHz, och dessutom går under benämningen “kanal x” i vissa sammanhang, så har det förekommit att jägare har förväxlat dessa. Detta är speciellt viktigt att vara medveten om ifall man själv eller någon jaktkamrat har en jaktradio som kan programmeras utöver de vanliga tillåtna banden. Jaktkanaler för komradio förekommer alltså inte vid 152 MHz, oavsett sammanhang.

Kontrollera även alltid med post och telestyrelsen vilka bestämmelser som gäller.