Jaktradions delar & funktioner

Oavsett tillverkare och modell så finns det ett antal delar som varje jaktradio har, här följer en beskrivning av de vanligaste:

Jaktradions antenn

Antennen är på de flesta modeller utbytbar och tillåter anslutning av en längre eller ”yttre” antenn, t.ex. skogsantenn eller kastantenn för ökad räckvidd.

Antennkontakt

Anslutningen mellan radion och antennen är vanligtvis gängad så att antennen skruvas fast. Det finns olika typer av kontakter, vanligast är TNC-modell (Threaded Neill-Concelman connector). En standardiserad kontakt underlättar om man önskar ansluta radion till en yttre antenn för ökad räckvidd. Slå aldrig på radion utan att en antenn är ansluten. Om man försöker sända utan antenn kan radions slutsteg (krets för signalförstärkning) skadas allvarligt. Använd medföljande skyddslock om antennen är avskruvad under en längre tid. Detta motverkar att kontaktytorna oxiderar eller att fukt kan tränga in i radion. Oxiderade kontakter har sämre ledningsförmåga och kan orsaka störningar.

Sändningstangent

Kallas även PTT (Push to talk). Radion befinner sig mestadels i mottagningsläge när den är påslagen. När sändningstangenten trycks in övergår radion följaktligen i sändläge och mottagningsläget slås av. Man bör hålla radions mikrofon c:a 10 cm från munnen och tala i normal samtalston. Det kan ta ett par tiondelar av en sekund innan sändningsläget stabiliserat sig, och därför bör man vänta knappt en sekund innan man börjar tala, annars kan hända att början av meddelandet klipps av eller förvrängs.

Enligt god sed bör man alltid inleda samtalet med att presentera sig och adressera meddelandet till en specifik person, eller flera personer, exempelvis ett helt jaktlag om nödvändigt.

 • Man inleder vanligtvis med: -“Kalle till Lasse, kom”.
 • Varpå vederbörande svarar: -“Lasse här, kom”.
 • Sedan följer diskussionen, avsluta alltid med: -“kom”.
  • (Vissa föredrar att endast använda “kom” när samtalet initieras, för att sedan istället använda sig av “över” under samtalets gång.)
 • När man är helt klar avslutar man alltid med: -“klart slut”.
 • Mottagaren bekräftar och svarar också med. -“klart slut”

Brusspärr (Squelch)

Squelchen (brusspärren) regleras med ett vridreglage för att ställa in dess tröskelvärde, vilket är den nivå då inkommande signaler tillåts passera och spelas upp via högtalaren. Om squelchen öppnas helt kommer man i första hand att höra sk vitt brus (white noise), vilket helt enkelt är bakgrundsbrus av alla möjliga olika radiosignaler och atmosfäriska störningar. Om radion nås av radiosignaler vid kanalen den är inställd på, kommer dessa att “överrösta” bruset. Brusspärren ställs in genom att man först öppnar den helt så att man hör vitt brus, och sedan sakta ökar tröskelvärdet tills man passerar nivån där bruset tystnar. Radion befinner sig då i ett läge då endast en liten ökning i signalstyrkan kommer att öppna spärren.

 • I diagrammet nedan är brusspärren initialt helt öppen. Man ser att bakgrundsbruset överskrider tröskelvärdet, och detta är alltså vad man hör.
 • Vid “A” ökas värdet så att bruset tystnar helt. Men i detta fallet ökas tröskelvärdet alldeles för mycket. När jaktkamraten sedan försöker nå dig och radion nås av inkommande signaler vid “B”, så kommer du inte att höra dessa. Tröskeln är helt enkelt ställd alldeles för högt.

inställning av jaktradions brusspärr 1

 • Man ska istället öka tröskelvärdet långsamt, och stanna precis när bakgrundsbruset tystnar, vilket illustreras vid “C”.
 • Jaktradion kommer då att att återge meddelandet, vars signal överstiger tröskeln.
 • När din  jaktkamrat släpper sändningstangenten blir det åter tyst, eftersom bakgrundsbruset signalstyrka fortfarande ligger under tröskeln.

signaler från jaktradio och brusspärr 2

Med rätt inställningar från början av jaktpasset behöver man sedan sällan bry sig särskilt mycket om squelchen. Ibland måste den dock justeras. Kanske förflyttar man sig i terrängen så att sändnings och mottagningsegenskaper förändras, och nivån för bruset förändras. I så fall öppnar man åter helt enkelt brusspärren, och justerar den på nytt.

Kanalväljare

Knappar som används för att stega upp/ner mellan förprogrammerade kanaler.

Display

Saknas helt på vissa enklare modeller. Andra indikerar parametrar såsom frekvens, kanal, signalstyrka, återstående batterikapacitet, aktiv pilotton och scramble mm.


Vilka tekniska funktioner som ingår i jaktradion och deras benämning skiljer sig mellan tillverkare och modell. Här följer en beskrivning av de vanligast förekommande funktionerna. För en utförligare beskrivning och förklaring av begrepp som inte tas upp här, se ordlistan.

Scrambling

Denna funktion innebär att signalen förvrängs så att ingen obehörig kan avlyssna samtalet som förs. För att detta ska kunna användas måste dock både sändarens och mattagarens radio ha funktionen och vara kompatibla. Vissa tillverkare erbjuder uppgradering till en fast kostnad för att lägga till funktionen.

Pilottoner – hur flera jaktlag kan använda samma jaktkanal

Med pilottoner kan man använda det sk CTCSS systemet (Continuous Tone Coded Squelch System), vilket är en funktion för att undvika att behöva lyssna på oönskad trafik över kommunikationsradio. Till signalen läggs en  ohörbar lågfrekvent ton , sk subton, eller pilotton (nedan illustrerad i rött). Mottagaren ställer in sin radio så att den endast öppnas om den mottager radiosignaler (illustrerade i blått) inklusive pilotton.

pilotton

På så sätt kan flera jaktlag använda samma frekvens, men olika pilottoner för att slippa höra varandras kommunikation. Om alltför många använder samma frekvens inom ett begränsat område ökar dock risken för störningar, oavsett om pilottoner används eller inte. Om två personer sänder på samma frkvens precis samtidigt så kommer dock en mottagare som befinner sig inom räckvidd för bägge sändarna att höra båda meddelanden.

VOX

Voice operated transmitter. Funktion som medför att radion automatiskt sänder när man talar i mikrofonen. Tröskeln för ljudnivån som krävs för att funktionen skall gå igång kan regleras på vissa modeller.  Behändig funktion i teorin eftersom man inte behöver trycka in PTT-tangenten för att sända, men det finns också risk att missljud öppnar sändaren och att oavsiktliga missljud skickas.

Whisper

I vissa lägen när viltet äntligen dyker upp efter flera timmars väntan vill man inte gärna skrämma bort det. Whisper är en funktion som innebär att man kan viska i radion men ändå höras tydligt av mottagaren eftersom signalen förstärks.

Vilka funktioner behöver man egentligen ha?

Gå vidare till avsnittet om att köpa jaktradio för synpunkter på vad man bör beakta vid val av radio.